Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze

Wyróżniamy następujące typy konstrukcji:

1. Konstrukcje pod przenośniki kubełkowe FPK:

Wieże wsporcze pod przenośniki kubełkowe produkowane są w trzech wariantach:

-Wieża o rozstawie 1300x1300 stosowana do przenośników kubełkowych o wysokości nie większej niż 17 m,

-Wieża o rozstawie 1600x1600 stosowana do przenośników kubełkowych o wysokości nie większej niż 22 m,

-Wieża o rozstawie 2200x2200 stosowana do przenośników kubełkowych o wysokości nie większej niż 27 m.

Każda z wyżej wymienionych konstrukcji posiada rozbudowaną komunikację zewnętrzną, w skład której wchodzi drabina wejściowa z pałąkami, podest spoczynkowy przy konstrukcjach powyżej 16m, podest przy głowicy oraz podest pod rozdzielaczem wielodrogowym. Tak rozbudowany system podestów i drabin pozwala dotrzeć do każdego miejsca serwisowego. Cała konstrukcja pokryta jest ocynkiem ogniowym, natomiast elementy komunikacyjne wykonane są z blachy ocynkowanej. Podstawa każdej konstrukcji opiera się na czterech słupach nośnych, wysokość segmentu wynosi od 2 do 3m. Konstrukcja jest całkowicie samonośna. Przenośnik kubełkowy znajduje się wewnątrz konstrukcji mocowany za pomocą stężeń co 3m.

2. Estakady: Stosowane do podtrzymywania każdego rodzaju przenośnika poziomego. Zainstalowane najczęściej na podporach przytwierdzonych do silosów lub na konstrukcji w przypadku długich ciągów transportujących ziarno. Długość estakady jest praktycznie nieograniczona przy zastosowaniu odpowiednich podpór oraz wzmocnień. Cała konstrukcja wykonana jest z blachy zimnogiętej, ocynkowanej.

3. Kratownice nośne: Służą do podtrzymywania przenośników poziomych, poprowadzonych ponad terenem na specjalnych słupach. Kratownice nie zawierają przejścia komunikacyjnego. Stosowane są tylko do podtrzymywania urządzeń.

4. Wieże pod armaturę: Wieża służy do podtrzymywania ciągów armatury (rury spedycyjne oraz długie połączenia technologiczne). Często służą też jako słup wsporczy dla niskich przenośników kubełkowych. Konstrukcja jest całkowicie samonośna i produkowana do wysokości 12 m. Może podtrzymywać ciężar rury 20 m o największej średnicy pod maksymalnym obciążeniem.