Modernizacja obiektów magazynowych

Modernizacja obiektów magazynowych

Firma UniFarm specjalizuje się w modernizacji obiektów magazynowych. Polega to na wdrożeniu nowych technologii transportu ziarna w obiektach magazynowych bez konieczności zmiany układu silosów. Modernizacja polega na likwidacji wyeksploatowanych urządzeń, natomiast maszyny, które nadają się jeszcze do pracy konfigurujemy z nowymi urządzeniami w taki sposób, aby ewentualna wymiana nie niosła za sobą konsekwencji demontażu nowych. W przypadku konstrukcji wsporczych, które podtrzymują urządzenia ulegają one procesowi renowacji poprzez piaskowanie i malowanie. Tak samo jest w przypadku silosów, jeżeli jest to konieczne. Nie zawsze zastępujemy urządzenia bazujące na tej samej technologii, modernizujemy w taki sposób aby sprostać potrzebom klienta. Tak jest w przypadku długich linii przenośników łańcuchowych, gdzie często zastępujemy go taśmociągiem, który jest tańszy i możemy uzyskać większą wydajności przy mniejszym poborze prądu.

Realizacje