Baza magazynowa okolice Rawy Mazowieckiej

Instalacja w okolicach Rawy Mazowieckiej.

W skład obiektu wchodzą następujące urządzenia :

1. Hala przyjęciowa o parametrach 15 m x 7,0 m x 8,7 m. przystosowana do rozładunku wywrotek typu łódka.

2. Kosz najazdowy 9,0 x 3,0 m ( najazdowy )

3. Czyszczalnia sitowa SVR zainstalowana na konstrukcji umożliwiającej dostęp do każdego miejsca serwisowego. 

4. Suszarnia SPO 28 o wydajności 360 ton dla pszenicy / 140 ton dla kukurydzy. Suszarnia wyposażona w komorę osadczą do niwelowania / magazynowania pyłu wydobywającego się podczas suszenia ziarna. 

5. Silosy buforowe o pojemności 96 m3 każdy

6. Silosy magazynowe o łącznej pojemności 1248 ton

Instalacja wyposażona w przenośniki pionowe i poziome o wydajnościach 80 t/h.

Silosy wyposażone w system wentylacji oraz czujniki pomiaru temperatury.

Instalacja wypełni zautomatyzowana. Wszystkie procesy przyjęcia, suszenia, czyszczenia widoczne na monitorze.

wróć