Silos zbożowy lejowy z blachy falistej

Silosy zbożowe lejowe wykonane z blachy falistej

Oferujemy silosy zbożowe lejowe o pojemnościach od 95 do 1200 ton wykonane w standardzie z blachy falistej. Magazyny ze stali konstrukcyjnej falistej z ocynkiem 450 g/m2 służą do długoterminowego przechowywania ziarna, sprawdzając się także jako silosy zbożowe buforowe przy suszarniach i czyszczalniach. Magazyny wystepują w dwóch warianatach z lejem wewnętrzynym oraz z lejem odkrytym na konstrukcji pierścieniowej. Model zbiornika dobieramy odpowiednio od wielkości inwestycji i wtycznych inwestora.

W zależności od przeznaczenia, oferujemy silosy o rożnych kątach leja: 40˚, 50˚ i 60˚, średnicy od 1,9 do 8,6 m oraz objętości od 8 do ponad 1180 m³.

silosy zbożowe lejowe silosy zbożowe lejowe silosy zbożowe lejowe silosy zbożowe lejowe silosy zbożowe lejowe silosy zbożowe lejowe silosy zbożowe lejowe